Biz de Bu Suça Ortak Olmayacağız

Basına ve Kamuoyuna, Barış İçin Akademisyenler adı altında, aralarında çok sayıda Yayın Kurulu üyemizin de bulunduğu 2000 civarında akademisyenin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlığıyla kaleme aldığı bildiriden dolayı üniversitelerde bir cadı avı başlatılmıştır. Barış isteyen öğretim elemanları evlerinden, lojmanlarından, üniversitelerdeki…

39. Sayı – Büyük Felaket Büyük Suç: 100 Yıl Sonra Ermenilerin 1915’i

Sayı Editörü: E. Attila Aytekin Bu Sayıda Yüzüncü Yıl Arifesinde Ermeni Soykırımı’nın Tarihyazımı: Süreklilikten Olumsallığa Bedross Der Matossian Ermeni soykırıma dair tarihyazımında ortada duran sorunlardan biri tarihçilerin soykırım süreci, soykırımın nedenleri ve sorumluların amaçları konusunda uzlaşmaya varamamış olmalarıdır. Bunun nedeni…

38. Sayı – Borçlan(dır)ma ve Türkiye’de Borçluluk

Sayı Editörleri: Ali Rıza Güngen, Ümit Akçay Bu Sayıda 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Mısır’da Dış Borçlanma ve Avrupa Mali Sermayesinin Denetim Örüntüleri Muammer Kaymak 19. yüzyılın ilk yarısında, gelişen sanayi kapitalizminin birikim sorunlarına çözüm arayışı olarak ortaya çıkan para sermaye…

37. Sayı – Siyasal Rejim Tartışmaları

Sayı Editörleri: Mustafa Bayram Mısır, Kasım Akbaş Bu Sayıda Anayasacılığın Geleceği ve Türkiye’nin Anayasa Tartışması Mustafa Bayram Mısır İki ayrı ana bölümden oluşan bu yazıda, anayasacılığın siyasal gücün sınırlanması ve insan haklarının korunması temel ilkelerinin tarihsel maddeci temelde yeniden kurulup…