Sevilay’ın Anısına

admin-ajaxPraksis kurucularından, Kasım 2007’de yitirdiğimiz sevgili dostumuz, yoldaşımız Sevilay Kaygalak’ın anısına armağan edilmiş yazıları derlediğimiz kitap, “Tarih, Sınıflar ve Kent” başlığıyla Dipnot Yayınevi tarafından yayımlandı. Editörlüğünü Besime Şen ve Ali Ekber Doğan’ın yaptığı kitap, Sevilayımızın başlıca çalışma konuları olan Türkiye’nin kapitalistleşme  tarihi, kent mekânı, sınıf oluşum süreçleri,  göç ve siyaset konuları üzerine çeşitli yazarlarca kaleme alınmış on altı makaleden oluşuyor. Kitapta yer alan yazılar “Osmanlı, Sınıf  ve  Kent Tarihi”; “Devlet, Sınıf ve Siyasal Strateji”; “Neoliberalizmin Mekânı ve Mücadele Deneyimleri” ve “(Zorunlu) Göç, Kimlik ve Sınıflar”  başlığını taşıyan dört bölüm altında toplanıyor.

I. Osmanlı, Sınıf ve Kent Tarihi

* Kapitalizmin Taşrası / E. Attila Aytekin
* Osmanlı Çalışmaları ve Aşağıdan Tarih / Donald Quataert
* Geçiş Dönemleri Üzerine Bir Not / Rifa’at ‘Ali Abou-El-Haj
* Türkiye İşçi Hareketi Tarihini Yeniden Yazmak / M. Hakan Koçak
* ‘Ey İyi Kalpli Üvey Ana’: Kent Tarihi Yazımı ve bir Çatışma Alanı Olarak Erken Cumhuriyet Ankara’sı / Bülent Batuman

II. Devlet, Sınıf ve Siyasal Strateji

* Sınıf ile Devlet Arasında Bir Tereddüdün Öyküsü: Türkiye Çalışanlar Partisi Girişimi (1962) / Aziz Çelik
* Dr. Hikmet Kıvılcımlı’da Siyasal Strateji Sorunu / Mustafa Şener
* Türkiye’de Otoriter Devletçiliğin Gelişimi: Seksenler Dönüm Noktası mı? / Şebnem Oğuz
* Liberal Sol’un Liberal Açmazları / Mustafa Bayram Mısır

III. Neoliberalizmin Mekânı ve Mücadele Deneyimleri

* Devletin Yeniden Ölçeklenmesi, Dışlanma ve Neoliberalizmin Zamansallığı / Mustafa Kemal Bayırbağ
* Kentsel Dönüşüm ve ‘Kaybetmeden Mücadele Etme Arayışı’ Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Deneyimleri / Besime Şen
* Sosyalist-Sol Yerel Strateji? : Yerellikler, Kent Planlama ve Sulukule Atölyesi / İbrahim Gündoğdu

IV. (Zorunlu) Göç, Kimlik ve Sınıflar

* Millet ve İskân: Çokluktan Tekliğe ve Hariciden Dahiliye Erken Cumhuriyet Dönemi Deneyimleri / Şükrü Aslan
* Kente Yönelen Köylüler: Kırsal Yapının Dönüşümü, Göç ve Gecekondu / Sinan Yıldırmaz
* Göçmenlerin Vatandaşlık, Kimlik ve Aidiyet Üzerinden Sosyal Dışlanması: Kuzey Kıbrıs’ta TC’li olmak / Hatice Kurtuluş-Semra Purkis
* Merkezde Kalmış Bir Göç Mahallesinin Dönüşümleri: 1990’lardan Bugüne Mersin Demirtaş’ta Zorunlu Göç, Yoksulluk  ve Kentsellik / Bediz Yılmaz -Ali Ekber Doğan

Sevilay İçin Yazılanlar

Sevilay Kaygalak’ın Ardından
Praksis

Kaygalak, Hiç Solmayan Bir Çiçek…
Mustafa Bayram Mısır

Ezilenlerin ve Emekçilerin Güzel Yoldaşı Sevilay Kaygalak’ı Kaybettik

Sevilay Kaygalak’ı yitirdik:Yaş otuz beş, yolun tamamı eder!

Sevgili Sevilay “Yaşam şuncağız bir şey işte”
Yüksel Akkaya

Hüznün, arkadaşlığın, kardeşliğin kucağında yiter hayatlarımız
Ahmet Alpay Dikmen

“Dilê Nazî, Nagihîye Mirazî”*
Şiar Rişvanoğlu

Eserleri

Kapitalistleşme Sürecinde Bir Osmanlı Anadolu Kenti: Bursa, 1840-1914 (Doktora Tezi)

Kır, Kent ve Kapitalizme Geçiş: Bursa Örneği (Praksis Sayı 17)

Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması: Mersin/Demirtaş Mahallesi Örneği (Praksis Sayı 2)

Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi (Praksis Sayı 1)