1980 Sonrasında Türkiye’de Düşünce Fabrikalarının Yapısal Değişimi: TEPAV Örneği / Özlem Tezcek

19. Sayı – Türkiye’de Sermaye: 1990′lardan Bugüne Temel Eğilimler ve Stratejiler

Editörler Kurulu: Ebru Deniz Ozan, İbrahim Gündoğdu, Nuray Ergüneş, Fuat Ercan, Metin Altıok, Pınar Bedirhanoğlu

1980 Sonrasında Türkiye’de Düşünce Fabrikalarının Yapısal Değişimi: TEPAV Örneği / Özlem Tezcek ( indirmek için tıklayın)