Türkiye’de Sendikal Mücadele, Sermaye Birikimi, MESS ve Koç Holding / Özgür Öztürk

19. Sayı – Türkiye’de Sermaye: 1990′lardan Bugüne Temel Eğilimler ve Stratejiler

Editörler Kurulu: Ebru Deniz Ozan, İbrahim Gündoğdu, Nuray Ergüneş, Fuat Ercan, Metin Altıok, Pınar Bedirhanoğlu

Türkiye’de Sendikal Mücadele, Sermaye Birikimi, MESS ve Koç Holding / Özgür Öztürk (indirmek için tıklayın)