Praksis Dayanışma Akademisi: Laiklik Tartışmaları

dayanisma_laiklik_web

LAİKLİK TARTIŞMALARI
Açılış: Yasin Durak
Güven Bakırezer – “Laiklik İlkesi”
Ali Ekber Doğan – “Laikliğin Halksallaşması ve Dine Modernizmin Ötesinde Bir Yaklaşım”
Aynur Özuğurlu – “Siyasal Islam ve Feminizm”
3 Aralık 2016/ 14.00-17.00
Eğitim-Sen 5 Nolu Üniversiteler Şubesi

Praksis Dayanışma Akademisi: Devlet Şiddet Zor

Türkiye’de Devletin Dönüşümünün Sınıfsal Sınırları – Pınar Bedirhanoğlu
Orhan Kemal Romanlarında Devlet ve Devletin Düşmanları – Mustafa Kemal Coşkun
Şiddet, Karşı Şiddet ve Entelektüel – A Celil Kaya
OHAL’de ve Bu Halde Akademik Özgürlük – Cenk YiğiterPraksis Dayanışma Akademisi: Devlet Şiddet Zor

5 Kasım 2016 / Cumartesi 14.00-18.00

Mimarlar Odası Ankara Şubesi (Konur Sok No: 4 Kat:5)