Basına ve Kamuoyuna

Ocak 2016’da kamuoyuna açıklanan ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız!’ başlıklı barış bildirisinin imzacıları arasında bulunan Yayın ve Danışma Kurulu üyelerimiz o tarihten bu yana gözaltılar, ev aramaları da dahil çeşitli baskı ve yıldırmalarla, hak kayıplarıyla karşı karşıya kaldılar. Yayın Kurulu Üyelerimizden Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri Yard. Doç. Dr. Mustafa Şener ve Yard. Doç. Dr. Melahat Kutun’un sözleşmeleri uzatılmayarak işlerine son verildi. Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yasemin Özgün ve Yard. Doç. Dr. Kasım Akbaş Rektörlüğün 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası geliştirdiği haksız bir uygulama ile açığa alındı. Son olarak, 672 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Praksis Danışma Kurulu Üyesi Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel Demirer, Yayın Kurulu Üyeleri Kocaeli Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Hülya Kendir ve Niğde Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Yasin Durak’ın, kamuoyunda Barış Bildirisi olarak bilinen açıklamaya imza atan 44 akademisyenle birlikte görevle ilişiklerinin kesildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Görevle ilişiği kesilen Danışma ve Yayın Kurulu üyelerimiz, sosyal bilimlerde tarihsel materyalist bakış açısının savunulmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Praksis dergisinin emekçileri olarak nitelikli çalışmalarına tanıklık ettiğimiz, her zaman özgürlük, eşitlik ve demokrasiden yana, bilimsel tanınırlıkları olan akademisyenlerdir. Anayasa’nın 120. maddesi gereğince OHAL ilan edilip yürütme organına OHAL yetkileri verilirken hükümet bu yetkilerin askeri darbe girişimcilerine karşı, darbe girişimini bertaraf etmek üzere uygulanacağını açıkça ilan etmiştir. Arkadaşlarımızın görevine son verilmesi, OHAL kapsamı ve amacı dışında, OHAL tedbirlerinin siyasi iktidar koruması dışındaki tüm kesimlere doğru genişletildiği kuşkusu uyandıran, açıkça hukuka aykırı ve haksız bir uygulamadır. Siyasi iktidarı akademide barışı, demokrasiyi, özgür düşünceyi savunanlara yöneldiği şüphelerini arttıran bu adımı geri almaya, Praksis Danışma ve Yayın Kurulu üyeleri ile aynı konumdaki Barış Bildirisi imzacısı akademisyenleri görevlerine iade etmeye çağırıyoruz. Sözleşmeleri keyfi bir şekilde yenilenmeyerek işlerinden edilen, görevlerinden uzaklaştırılan ve konusu ve amacına aykırı hazırlanan OHAL KHK’sıyla hukuka aykırı şekilde görevlerine son verilen Danışma ve Yayın Kurulu üyelerimizle sonuna kadar dayanışma içinde olacağımızı, özgür ve bilimsel düşünceye yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

Praksis Dergisi Yayın Kurulu