Praksis Dayanışma Akademisi: Laiklik Tartışmaları

dayanisma_laiklik_web

LAİKLİK TARTIŞMALARI
Açılış: Yasin Durak
Güven Bakırezer – “Laiklik İlkesi”
Ali Ekber Doğan – “Laikliğin Halksallaşması ve Dine Modernizmin Ötesinde Bir Yaklaşım”
Aynur Özuğurlu – “Siyasal Islam ve Feminizm”
3 Aralık 2016/ 14.00-17.00
Eğitim-Sen 5 Nolu Üniversiteler Şubesi