Praksis Dayanışma Akademisi

Akademi ne kabul, ne de biat eder.

Akademi özgür! Akademi sokakta!

praksis-dayanisma-akademisi