Author: admin

44-45. Sayı – Ortadoğu’da Kapitalizm Devlet ve Sınıflar

Sayı Editörleri: Ferda Uzunyayla, Fuat Özdinç, M. Gürsan Şenalp, Hülya Kendir, Selime Güzelsarı Bu Sayıda Yeni-Osmanlıcılığın Ekonomi Politiğinin Bir Eleştirisi: Ulusötesi Bir Hegemonya Projesinin Yükseliş ve Düşüşü Mehmet Gürsan Şenalp Bu çalışma 2000’lerin ilk on yılında “Yeni Türkiye”nin dış ilişkilerinin…

Ebsco – SOCIndex

Değerli okuyucu ve katılımcılarımız, dergimizin Ebsco bünyesinde faaliyet gösteren SOCIndex, SOC Source Ultimate, SocIndex with Full Text tarafından taranmaya başlandığını kamuoyunun bilgisine sunmaktan memnuniyet duyarız.

43. Sayı – Tarım Sorunu

Sayı Editörleri: Aylin Topal, Ecehan Balta, Muammer Kaymak, Sinan Yıldırmaz, Umut Ulukan Bu Sayıda  Tarım ve Köylülük “Sorun”larına Dair Bir Tartışma Çerçevesi Nevzat Evrim Önal Kapitalist üretim biçiminin ortaya çıkışından bu yana gelişiminin tüm aşamalarında, tarım ve köylülük farklı düşünce…

42. Sayı: Simgesel Siyaset

Sayı editörleri: Yücel Demirer, Erkal Tülek, Bülent Batuman  Bu Sayıda Türkiye’de Sağ-Muhafazakarlığın İdeolojik Haritasında Üniversitenin Yeri ve Bir Karşıt Simge Olarak ODTÜ Melek Zorlu Son dönemde Türkiye’de akademiye yönelik baskılar bir fikir ve kurum olarak üniversite üzerine yeniden düşünmeyi zorunlu…

DÜZELTME VE ÖZÜR

Dergimizin “Simgesel Siyaset” temalı 42. Sayısında bazı basım hataları bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu hatalar ve ilgili düzeltmeler aşağıda yer almaktadır.   Güney Çeğin ve Gürhan Özpolat tarafından kaleme alınan “Tabiyet ve Simgesel Şiddet Kavramları Üzerinden Foucault ve Bourdieu’yü Birlikte…

Praksis Dayanışma Akademisi: Laiklik Tartışmaları

LAİKLİK TARTIŞMALARI Açılış: Yasin Durak Güven Bakırezer – “Laiklik İlkesi” Ali Ekber Doğan – “Laikliğin Halksallaşması ve Dine Modernizmin Ötesinde Bir Yaklaşım” Aynur Özuğurlu – “Siyasal Islam ve Feminizm” 3 Aralık 2016/ 14.00-17.00 Eğitim-Sen 5 Nolu Üniversiteler Şubesi

Praksis Dayanışma Akademisi: Devlet Şiddet Zor

Türkiye’de Devletin Dönüşümünün Sınıfsal Sınırları – Pınar Bedirhanoğlu Orhan Kemal Romanlarında Devlet ve Devletin Düşmanları – Mustafa Kemal Coşkun Şiddet, Karşı Şiddet ve Entelektüel – A Celil Kaya OHAL’de ve Bu Halde Akademik Özgürlük – Cenk Yiğiter 5 Kasım 2016…

Görevlerinden Uzaklaştırılan Akademisyenlerle Dayanışma Kampanyası

Praksis dergisinin mevcutta bulunan eski sayılarının satışından elde edilecek gelirler, görevlerinden uzaklaştırılan akademisyenlerle dayanışma için kullanılacaktır. 5 sayı bedeli 50 TL’dir. Destek olmak isteyenler 5’er adet dergiyi içeren seçkilerinin bedelini aşağıda bilgileri yazılı olan banka hesabına yatırdıktan sonra, praksisabone@gmail.com adresine…

Basına ve Kamuoyuna

Ocak 2016’da kamuoyuna açıklanan ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız!’ başlıklı barış bildirisinin imzacıları arasında bulunan Yayın ve Danışma Kurulu üyelerimiz o tarihten bu yana gözaltılar, ev aramaları da dahil çeşitli baskı ve yıldırmalarla, hak kayıplarıyla karşı karşıya kaldılar. Yayın Kurulu Üyelerimizden…

41. Sayı: Laikliği / Sekülerizmi Yeniden Tartışmak

Bu Sayıda   Aydınlanma, Sınıf Kavgası ve Laiklik Taner Timur Öz Bu makalemde, ana hatlarıyla, Ortaçağ’dan itibaren batılı toplumlarda ve Osmanlı Devleti’nde din ve devlet ilişkilerinin nasıl düzenlendiğini ve toplumsal devrimlerin bu alanda neler getirdiğini açıklamaya çalıştım. İzleyen sayfalarda ele…