Nefrete Karşı İmza

Basına ve kamuoyuna
Geçtiğimiz günlerde Yeni Akit adlı yayın organı ve internet sitesi Haber Vaktim’in, Ankara Üniversitesi’nde çalışan iki öğretim üyesini, hiçbir şekilde suç olmayan görüş ve yaklaşımlarını cahilane ve toptancı bir biçimde malzeme ederek, alçakça hedef göstermesini dehşetle izliyoruz.

Bu yayınlarda fikirleri ve muhalif duruşları nedeniyle iki çok değerli akademisyen, lümpenliğin abartılı ve seçici diliyle suçlu gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu çirkin yayınları kaygıyla izleyen biz akademisyenler, söz konusu yayın organının baştan aşağı ayrımcı bir anlayış ve nefret kusan bir dille kurum ve kişileri hedef göstermesini kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.

Yayın hayatı boyunca kendine ırkçı, ayrımcı, nefretle örülü, ajitatif ve insanlık dışı bir “haberciliği”/“muhbirliği” şiar edinmiş Yeni Akit/Haber Vaktim’in bu yayınları, hiç kuşku yok ki, geçtiğimiz günlerde ODTÜ’de Başbakan’a dönük protestolar ve ona karşı polis şiddetiyle başlayan tartışmalardan, Başbakan’ın öğrencisine ve birbirine sahip çıkan öğretim elemanlarını suçlayan demeçlerinden bağımsız düşünülemez. Başbakan’ın ve ona destek veren rektörlerin hakkaniyetsiz ve yakışıksız demeçleri, ODTÜ’de ve diğer büyük üniversitelerde öğrencilerin olduğu kadar akademisyenlerin de ciddi tepkisiyle karşılaşınca, nefret söylemine başvurularak, hedef gösterme furyasının başlaması, akademik özgürlüklere, üniversite özerkliğine, düşünce ve ifade özgürlüğüne, eleştirel düşünceye, protesto hakkına tahammülsüzlüğün ne kadar endişe verici boyutlara vardığının göstergesidir.

Üniversite özerkliğinin, bilimin ve eleştirel düşüncenin sistematik olarak yıpratıldığı, üniversitelerin yeni düzenlemelerle piyasa yasalarına teslim edilmesinin amaçlandığı, eleştirel üniversite çalışanlarının sindirilmeye çalışıldığı, araştırma görevlilerinin belirsiz bir gelecekle ve güvencesiz çalışma koşulları altında taşeronlaştırıldığı, öğrencilerin en temel demokratik haklarını kullandıkları için sudan sebeplerle şiddet, taciz ve tutuklamalara maruz kaldığı bir dönemde Yeni Akit/Haber Vaktim’e dur demek, bugün daha fazla önem kazanmaktadır.

İşte bu yüzden, bizler, haberlere konu olan meslektaşlarımızı ve şiddete uğrayan öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı bildiriyor, Yeni Akit/Haber Vaktim adlı yayının yaydığı nefreti vicdanlara havale ediyor, şimdiye değin kötücül ve müfteri bir tavırla isimlerini karalamaya çalıştığı kişi ve kurumların herhangi bir saldırı girişimine maruz kalması halinde mesulünün bu yayın olacağını ilgili makamlara ihbar ediyoruz.

1. Prof. Dr. A. Selçuk Ertekin, Dicle Üniversitesi
2. Prof. Dr. Adnan Gümüş, Çukurova Üniversitesi
3. Prof. Dr. Ahmet İnsel, Galatasaray Üniversitesi
4. Prof. Dr. Ahmet Mithat Kilicoglu, Ankara Üniversitesi
5. Prof. Dr. Atilla Göktürk, Dokuz Eylül Üniversitesi
6. Prof. Dr. Aydan Balamir, ODTÜ
7. Prof. Dr. Aykut Çoban, Ankara Üniversitesi
8. Prof. Dr. Ayse Erzan, İTÜ
9. Prof. Dr. Ayşe Berkman, MSGSÜ
10. Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Marmara Üniversitesi
11. Prof. Dr. Ayşe Gözen
12. Prof. Dr. B. Özgür Sarıoğlu, ODTÜ
13. Prof. Dr. Cem Somel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
14. Prof. Dr. Cem Terzi, Dokuz Eylül Üniversitesi
15. Prof. Dr. D. B. Kejanlıoğlu, AÜ emekli öğretim üyesi
16. Prof. Dr. Emine Gül Kapçı
17. Prof. Dr. Fatma Gök, Boğaziçi Üniversitesi
18. Prof. Dr. Ferhunde Özbay
19. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Ankara Üniversitesi
20. Prof. Dr. Fulya Atacan, YTÜ
21. Prof. Dr. Füsun Üstel, Galatasaray Üniversitesi
22. Prof. Dr. Gençay Gürsoy
23. Prof. Dr. Gülhan Türkay, İstanbul Üniversitesi
24. Prof. Dr. H. Neşe Özgen, MSGSÜ
25. Prof. Dr. Hacer Ansal, Işık Üniversitesi
26. Prof. Dr. Hakan Gürvit, İstanbul Üniversitesi
27. Prof. Dr. Hakan Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi
28. Prof. Dr. Hale Bolak Boratav, İstanbul Bilgi Üniversitesi
29. Prof. Dr. Halil Berktay, Sabancı Üniversitesi
30. Prof. Dr. Hilmi Uysal, Akdeniz Üniversitesi
31. Prof. Dr. Hüseyin Özel, Hacettepe Üniversitesi
32. Prof. Dr. İlker Özkan, ODTU
33. Prof. Dr. İrfan Açıkgöz, Dicle Üniversitesi
34. Prof. Dr. İzge Günal, Dokuz Eylül Üniversitesi
35. Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Marmara Üniversitesi
36. Prof. Dr. L. Işıl Ünal, Ankara Üniversitesi
37. Prof. Dr. Leyla Neyzi, Sabancı Üniversitesi
38. Prof. Dr. Mediha Göbenli
39. Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları, Ankara Üniversitesi
40. Prof. Dr. Mehmet Türkay, Marmara Üniversitesi
41. Prof. Dr. Meryem Koray
42. Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Ankara Üniversitesi
43. Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, İstanbul Üniversitesi
44. Prof. Dr. Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi
45. Prof. Dr. Murat Biricik, Dicle Üniversitesi
46. Prof. Dr. Nejla Kurul, Ankara Üniversitesi
47. Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi
48. Prof. Dr. Nurcan Özkaplan İstanbul Üniversitesi
49. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Kocaeli Üniversitesi
50. Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
51. Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Üniversitesi
52. Prof. Dr. Samim Akgönül, Université de Strasbourg
53. Prof. Dr. Seher Tanrıyar, MSGSÜ
54. Prof. Dr. Selçuk Ertekin
55. Prof. Dr. Selim Badur, İstanbul Üniversitesi
56. Prof. Dr. Sema Erder
57. Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu, Cumhuriyet Üniversitesi
58. Prof. Dr. Sibel Irzık, Sabancı Üniversitesi
59. Prof. Dr. Simten Coşar, Hacettepe Üniversitesi
60. Prof. Dr. Songül Karahasanoglu
61. Prof. Dr. Şahika Yüksel, İstanbul Üniversitesi
62. Prof. Dr. Tahsin Yeşildere
63. Prof. Dr. Ufuk Katkıcı, Adnan Menderes Üniversitesi
64. Prof. Dr. Ufuk Katkıcı, Adnan Menderes Üniversitesi
65. Prof. Dr. Veli Deniz, Kocaeli Üniversitesi
66. Prof. Dr. Yalçın Göğüş, ODTÜ, emekli öğretim üyesi
67. Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi
68. Prof. Dr. Yasemin Özdek, Kocaeli Üniversitesi
69. Prof. Dr. Yeşim Ediş Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi
70. Prof. Dr. Z. Tül Akbal Süalp, Bahcesehir Universitesi
71. Prof. Dr. Zelal Ekinci, Kocaeli Üniversitesi
72. Doç. Dr. Adem Yavuz Elveren, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
73. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, Galatasaray Üniversitesi
74. Doç. Dr. Ali Asker Bal, Mardin Artuklu Üniversitesi
75. Doç. Dr. Ali K. Saysel, Boğaziçi Üniversitesi
76. Doç. Dr. Aslı Kayhan, Kocaeli Üniversitesi
77. Doç. Dr. Atilla Güney, Mersin Üniversitesi
78. Doç. Dr. Ayşen Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi
79. Doç. Dr. Ayten Alkan, İstanbul Üniversitesi
80. Doç. Dr. Bahadır Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
81. Doç. Dr. Baki Tezcan, Kaliforniya Üniversitesi
82. Doç. Dr. Besime Şen, MSGSÜ
83. Doç. Dr. Buket Türkmen, Galatasaray Üniversitesi
84. Doç. Dr. Bülent Duru, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
85. Doç. Dr. Cem Dişbudak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
86. Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy, A.Ü. Hukuk Fakültesi
87. Doç. Dr. Çetin Veysal
88. Doç. Dr. Çiğdem Kafesçioglu, Boğaziçi Üniversitesi
89. Doç. Dr. Deniz Yükseker, Koç Üniversitesi
90. Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi
91. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
92. Doç. Dr. Doğan Göçmen, Dokuz Eylül Üniversitesi
93. Doç. Dr. Ebru Voyvoda, ODTÜ
94. Doç. Dr. Ece Algan, California State University
95. Doç. Dr. Elçin Macar, Yıldız Teknik Üniversitesi
96. Doç. Dr. Erol Kuyurtar, Muğla Üniversitesi
97. Doç. Dr. Esra Arsan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
98. Doç. Dr. Ferdan Ergut, ODTU
99. Doç. Dr. Ferhat Kentel, İstanbul Şehir Üniversitesi
100. Doç. Dr. Funda Cantek, Ankara Üniversitesi
101. Doç. Dr. Gülbiye Yaşar, Ankara Üniversitesi
102. Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Ankara Üniversitesi
103. Doç. Dr. Hacı Kurt, Mersin Üniversitesi
104. Doç. Dr. Haluk Levent, Galatasaray Üniversitesi
105. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Ankara Üniversitesi
106. Doç. Dr. İsmail Şiriner, Kocaeli Üniversitesi
107. Doç. Dr. Kemal inal, Gazi Üniversitesi
108. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
109. Doç. Dr. Mahmut TOĞRUL
110. Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ, Marmara Üniversitesi
111. Doç. Dr. Murat Birdal, İstanbul Üniversitesi
112. Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, MSGSÜ
113. Doç. Dr. Nilgün Erdem, Ankara Üniversitesi
114. Doç. Dr. Nilgün Tutal, Galatasaray Üniversitesi
115. Doç. Dr. Ozan Erözden, YTÜ
116. Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi
117. Doç. Dr. Özgür Aydın, Ankara Üniversitesi
118. Doç. Dr. Özlem Özkan, Kocaeli Üniversitesi
119. Doç. Dr. Özlem Şahin Güngör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
120. Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu, ODTU
121. Doç. Dr. Seçkin Özsoy, Ankara Üniversitesi
122. Doç. Dr. Sefa Feza Arslan, MSGSÜ
123. Doç. Dr. Semra Purkis, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
124. Doç. Dr. Sevilay Çelenk, Ankara Üniversitesi
125. Doç. Dr. Sibel Yardımcı, MSGSÜ
126. Doç. Dr. Sümer Hasimoglu, Emekli Ögretim Üyesi
127. Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Ankara Üniversitesi
128. Doç. Dr. Şebnem Oğuz, Başkent Üniversitesi
129. Doç. Dr. Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi
130. Doç. Dr. Tansel Korkmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi
131. Doç. Dr. Teoman Pamukçu, ODTÜ
132. Doç. Dr. Tezcan DURNA, Ankara Üniversitesi
133. Doç. Dr. Türkan Yalçın SANCAR, Doğu Akdeniz Üniversitesi
134. Doç. Dr. Veysel TOLAN, Dicle Üniversitesi
135. Doç. Dr. Vildan İyigüngör
136. Doç. Dr. Yasemin Özgün, Anadolu Üniversitesi
137. Doç. Dr. Yılmaz Turgut, Dicle Üniversitesi
138. Doç. Dr. Yücel Demirer, Kocaeli Üniversitesi
139. Doç. Dr. Yüksel Taşkın,
140. Doç. Dr. Zerrin Kurtoğlu, Ege Üniversitesi
141. Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi
142. Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, İstanbul Üniversitesi
143. Yrd. Doc. Dr. Engin SARI, Ankara Üniversitesi
144. Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan, Mersin Üniversitesi
145. Yrd. Doç. Dr. Asli Telli Aydemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
146. Yrd. Doç. Dr. Aylın Dikmen Özarslan, MSGSÜ
147. Yrd. Doç. Dr. Aylin Topal, ODTÜ
148. Yrd. Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, Kocaeli Üniversitesi
149. Yrd. Doç. Dr. Aysel Kayaoğlu, Anadolu Üniversitesi
150. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi
151. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal, İstanbul Üniversitesi
152. Yrd. Doç. Dr. Basak Alpan, ODTÜ
153. Yrd. Doç. Dr. Başak Tuğ, İstanbul Bilgi Üniversitesi
154. Yrd. Doç. Dr. Başak Uçanok, İstanbul Bilgi Üniversitesi
155. Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz, Mersin Üniversitesi
156. Yrd. Doç. Dr. Begüm Özden Fırat, MSGSÜ
157. Yrd. Doç. Dr. Bige Açımuz, Özyeğin Üniversitesi
158. Yrd. Doç. Dr. Burak Özçetin, Akdeniz Üniversitesi
159. Yrd. Doç. Dr. Burcu Sümer, Ankara Üniversitesi
160. Yrd. Doç. Dr. Burcu Yakut-Cakar, Kocaeli Üniversitesi
161. Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük, Boğaziçi Üniversitesi
162. Yrd. Doç. Dr. Cem Kirazoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi
163. Yrd. Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu, Başkent Üniversitesi
164. Yrd. Doç. Dr. Çağla Kubilay, Ankara Üniversitesi
165. Yrd. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, PAÜ
166. Yrd. Doç. Dr. Defne Karaosmanoglu, Bahçeşehir Üniversitesi
167. Yrd. Doç. Dr. Derya Çetin, Fırat Üniversitesi
168. Yrd. Doç. Dr. Ebru Deniz Ozan, Dumlupınar Üniversitesi
169. Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak, Ankara Üniversitesi
170. Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi
171. Yrd. Doç. Dr. Erdem Çiftçi, Mersin Üniversitesi
172. Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu, İstanbul Üniversitesi
173. Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
174. Yrd. Doç. Dr. Erdem Yörük, Koç Üniversitesi
175. Yrd. Doç. Dr. Esin Berktaş, MSGSÜ
176. Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğaziçi Üniversitesi
177. Yrd. Doç. Dr. Eylem Akdeniz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
178. Yrd. Doç. Dr. Fatih Güngör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
179. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Akyüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
180. Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil, Arel Üniversitesi
181. Yrd. Doç. Dr. Figen Binbay, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
182. Yrd. Doç. Dr. Funda Hülagü-Demirbilek, Mersin Üniversitesi
183. Yrd. Doç. Dr. Gizem Arıkan, Yaşar Üniversitesi
184. Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
185. Yrd. Doç. Dr. Gönenç Onay, MSGSÜ.
186. Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal, Kocaeli Üniversitesi
187. Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi
188. Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu, Mardin Artuklu Üniversitesi
189. Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, İstanbul Üniversitesi
190. Yrd. Doç. Dr. H. Gökçe Zabunoğlu, Kırıkkale Üniversitesi
191. Yrd. Doç. Dr. Hülya Kendir, Kocaeli Üniversitesi
192. Yrd. Doç. Dr. Irmak Ertuna-Howison, Beykent Üniversitesi
193. Yrd. Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel, Doğuş Üniversitesi
194. Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça, YTÜ
195. Yrd. Doç. Dr. Jale Özata Dirlikyapan, Ankara Üniversitesi
196. Yrd. Doç. Dr. Kurtar Tanyılmaz. Marmara Üniversitesi
197. Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ, Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul
198. Yrd. Doç. Dr. M. Barış Gümüşbaş, Hacettepe Üniversitesi
199. Yrd. Doç. Dr. Meral Gürbüz, Anadolu Üniversitesi
200. Yrd. Doç. Dr. Mesut Yücebaş, Gaziantep Üniversitesi
201. Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu, Boğaziçi Üniversitesi
202. Yrd. Doç. Dr. Murat Paker, İstanbul Bilgi Üniversitesi
203. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ, ODTÜ
204. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara Üniversitesi
205. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi
206. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Topkara, MSGSÜ
207. Yrd. Doç. Dr. N. Gamze Toksoy, MSGSÜ
208. Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündağ, Boğaziçi Üniversitesi
209. Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan, Ordu Üniversitesi
210. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı, Haliç Üniversitesi
211. Yrd. Doç. Dr. Onur Demir, Yeditepe Üniversitesi
212. Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz, Koç Üniversitesi
213. Yrd. Doç. Dr. Özlem Vapur, Muğla Üniversitesi
214. Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu, Ankara Üniversitesi
215. Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergün, Kadir Has Üniversitesi
216. Yrd. Doç. Dr. Saadet Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
217. Yrd. Doç. Dr. Sanlı ATEŞ, Çukurova Üniversitesi
218. Yrd. Doç. Dr. Sebiha KABLAY, Ordu Üniversitesi
219. Yrd. Doç. Dr. Selim Çakmaklı, Mersin Üniversitesi
220. Yrd. Doç. Dr. Selim Temo, Mardin Artuklu Üniversitesi
221. Yrd. Doç. Dr. Selime Güzelsarı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
222. Yrd. Doç. Dr. Sema Bayraktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
223. Yrd. Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu, Gazi Üniversitesi
224. Yrd. Doç. Dr. Ş. Gürçağ Tuna, Tunceli Üniversitesi
225. Yrd. Doç. Dr. Taylan KOÇ, Çukurova Üniversitesi
226. Yrd. Doç. Dr. Tuna Kuyucu, Boğaziçi Üniversitesi
227. Yrd. Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin, Nişantaşı Üniversitesi
228. Yrd. Doç. Dr. Umut Ulukan, Ordu Üniversitesi
229. Yrd. Doç. Dr. Ü. Anıl Doğan, İTÜ
230. Yrd. Doç. Dr. Ülkü Güney, Maltepe Üniversitesi
231. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Yıldırım Niğde Üniversitesi
232. Yrd. Doç. Dr. Yonca Demir, İstanbul Bilgi Üniversitesi
233. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gönen, Beykent Üniversitesi
234. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoglu, Boğaziçi Üniversitesi
235. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi
236. Okt. Abidin Çevik, Kocaeli Üniversitesi
237. Öğr. El. Sarphan Uzunoğlu, Kadir Has Üniversitesi
238. Öğr. Gör. Aydın Gelmez, Dicle Üniversitesi
239. Öğr. Gör. Ayşe Ertuğrul, Bahçeşehir Üniversitesi
240. Öğr. Gör. Dalsu Özgen, ODTÜ
241. Öğr. Gör. Ali Karadogan, Ankara Üniversitesi
242. Öğr. Gör. Dr. Ayşe Okvuran, Ankara Üniversitesi
243. Öğr. Gör. Dr. Ayşe Serdar, İTÜ
244. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Kanbak, Kocaeli Üniversitesi
245. Öğr. Gör. Dr. Begüm Başdaş, Bilgi Üniversitesi
246. Öğr. Gör. Dr. Biriz Berksoy, İstanbul Üniversitesi
247. Öğr. Gör. Dr. Burak Sönmezer, Atılım Üniversitesi
248. Öğr. Gör. Dr. Özgür Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
249. Öğr. Gör. Elif Çağış, Yeditepe Üniversitesi
250. Öğr. Gör. Eren Alkan, İzmir Üniversitesi
251. Öğr. Gör. Gülengül Altıntaş, Bahçeşehir Üniversitesi
252. Öğr. Gör. Hakan Coşkun, Mustafa Kemal Üniversitesi
253. Öğr. Gör. İpek Seyalıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
254. Öğr. Gör. Mehmet Atlı, Mardin Artuklu Üniversitesi
255. Öğr. Gör. Nihat Koçyiğit, İzmir Üniversitesi
256. Öğr. Gör. Sibel Çelikel Yiğiter, Kocaeli Üniversitesi
257. Öğr. Gör. Umut Şah, İstanbul Arel Üniversitesi
258. Öğr. Gr. Dr. Evren Balta, YTÜ
259. Öğr. Gör. Haşim Cem Çelik, Celal Bayar Üniversitesi
260. Öğr. Gör. Özgür ÖKTEMÜ, Şırnak Üniversitesi
261. Yrd. Doç. Dr. Pelin Yalçınoğlu, Anadolu Üniversitesi
262. Öğr. Gör. Yusuf ÇİFTÇİ, Mardin Artuklu Üniversitesi
263. Öğr. Gör. Korkut AKIN
264. Okt. Refik Baysal, MSGSÜ
265. Okt. Tülay Özenç, İzmir Üniversitesi
266. Öğr. Gör. Elçin Arabacı, Georgetown Üniversitesi
267. Öğr. Gör. Elvan Aksen, Kocaeli Üniversitesi
268. Dr. Ali Somel, Ankara Üniversitesi
269. Dr. Ayça Alemdaroğlu, Stanford University
270. Dr. Ayşe Senem Donatan
271. Dr. Barış Karaağaç, Trent University, Kanada
272. Dr. Barış Kılıçbay, Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Pennsylvania Üniversitesi
273. Dr. Bengi Akbulut, Bağımsız araştırmacı
274. Dr. Cenap Yoloğlu, Mersin Üniversitesi
275. Dr. Cenk Yiğiter. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
276. Dr. Duygu Türk, Ankara Üniversitesi
277. Dr. Düzgün Çakırca
278. Dr. Ece Öztan, Yıldız Teknik Üniversitesi
279. Dr. Emrah Pelvanoglu
280. Dr. Ersin Asliturk, Ottawa, Canada
281. Dr. Esengül Ayyıldız, Çukurova Üniversitesi
282. Dr. Esra Ergüzeloğlu-Kilim, Mersin Üniversitesi
283. Dr. Funda Karapehlivan, Marmara Üniversitesi
284. Dr. Gaye Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi
285. Dr. Gökçen Başaran İnce, Ege Üniversitesi
286. Dr. Güçlü Ateşoğlu, MSGSÜ
287. Dr. Gülhan Balsoy, Işık Üniversitesi
288. Dr. Gürel Tüzün
289. Dr. İnci Solak Akman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
290. Dr. Kerem Gökten, Ordu Üniversitesi
291. Dr. Koray Yılmaz
292. Dr. M. Gürsan Şenalp, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü
293. Dr. Malte Fuhrmann, Orient-Institut Istanbul
294. Dr. Mehmet Karlı, Galatasaray Universitesi
295. Dr. Mehmet Penpecioğlu, ODTU
296. Dr. Mesut Muyan, PhD, ODTÜ
297. Dr. Mesut Sert, Akdeniz Üniversitesi
298. Dr. Nazır Kapusuz, Sosyal Haklar Derneği
299. Dr. Necat Akyıldız, Em. Öğr. Üyesi
300. Dr. Nil Mutluer, Fatih Üniversitesi
301. Dr. O. Özgür Güven, İstanbul üniversitesi
302. Dr. Osman Cen, Chicago
303. Dr. Özge Biner, Strasbourg Universitesi
304. Dr. Özge Ertem
305. Dr. Özlem Albayrak, Ankara Üniversitesi
306. Dr. Seda Altug, Boğaziçi Üniversitesi
307. Dr. Sinan Yıldırmaz
308. Dr. Tolga Tören, Araştırmacı
309. Dr. Ümit Akçay, New York Üniversitesi
310. Dr. Zafer Yılmaz, Ankara Üniversitesi
311. Dr. Zeliha Hacımuratlar, Ankara Üniversitesi
312. Arş. Gör. Erkan Bozkurt, Ege Üniversitesi
313. Arş. Gör. Adem Yesilyurt, ODTÜ
314. Arş. Gör. Akın Atauz
315. Arş. Gör. Ali Tolga Özden, ODTÜ
316. Arş. Gör. Armağan Öztürk, Ankara Üniversitesi
317. Arş. Gör. Aydın Arı, Dokuz Eylül Üniversitesi
318. Arş. Gör. Aydın Ördek, Ankara Üniversitesi
319. Arş. Gör. Ayşe Arslan, Hacettepe Üniversitesi
320. Arş. Gör. Bahar Şimşek, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
321. Arş. Gör. Barış Mutluay, Hacettepe Üniversitesi
322. Arş. Gör. Başak Demir, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji
323. Arş. Gör. Behlül Çalışkan, Marmara Üniversitesi
324. Arş. Gör. Berhan SONER, MSGSÜ
325. Arş. Gör. Berrak Karahoda, İstanbul Bilgi Üniversitesi
326. Arş. Gör. Berrak Karahoda, İstanbul Bilgi Üniversitesi
327. Arş. Gör. Burçin Kalkın Kızıldaş, Ankara Üniversitesi
328. Arş. Gör. Cafer Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi
329. Arş. Gör. Can Irmak Özinanır, Ankara Üniversitesi
330. Arş. Gör. Cansu Akbaş, Ege Üniversitesi
331. Arş. Gör. Cavidan Soykan, Ankara Üniversitesi
332. Arş. Gör. Cemil Yıldızcan, Galatasaray Üniversitesi
333. Arş. Gör. Ceren Salmanoğlu, Ankara Üniversitesi 4
334. Arş. Gör. Ceren Saran, İstanbul Arel Üniversitesi
335. Arş. Gör. Coşku ÇELİK, Celal Bayar Üniversitesi
336. Arş. Gör. Demet Bolat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
337. Arş. Gör. Deniz Ali Gür, Muğla Üniversitesi
338. Arş. Gör. Deniz Demir, Marmara Üniversitesi
339. Arş. Gör. Deniz Özçetin, ODTÜ
340. Arş. Gör. Dinçer Çevik, Muğla Üniversitesi
341. Arş. Gör. Dr. Aslı Yılmaz Uçar, ODTÜ
342. Arş. Gör. Dr. Cem Özatalay, Galatasaray Üniversitesi
343. Arş. Gör. Dr. Ceren Sözeri, Galatasaray Üniversitesi
344. Arş. Gör. Dr. Gülşah Kurt, Galatasaray Üniversitesi
345. Arş. Gör. Dr. Melehat Kutun Gürgen
346. Arş. Gör. Dr. Ruhi Demiray, Kocaeli Üniversitesi
347. Arş. Gör. Dr. Sarp Balcı, Ankara Üniversitesi
348. Arş. Gör. Dr. Seçkin Sertdemir Özdemir, Galatasaray Üniversitesi
349. Arş. Gör. Dr. Uraz AYDIN, Marmara Üniversitesi
350. Arş. Gör. Duygu Canan Öztürk, ODTÜ
351. Arş. Gör. Ece Baykal, Marmara Üniversitesi
352. Arş. Gör. Emre Canpolat, Hacettepe Üniversitesi
353. Arş. Gör. Ercan Şen, Ankara Üniversitesi
354. Arş. Gör. Evrim Yörük, Ankara Üniversitesi
355. Arş. Gör. Eylem Canaslan, Kırklareli Üniversitesi
356. Arş. Gör. Ezgi Burgan, Muğla Üniversitesi
357. Arş. Gör. Feray Artar, Ankara Üniversitesi
358. Arş. Gör. Ferda Uzunyayla, AİBÜ
359. Arş. Gör. Gamze Polat, Ankara Üniversitesi
360. Arş. Gör. Gonca Erol, Galatasaray Üniversitesi
361. Arş. Gör. Gökçe Zeybek, Hacettepe Üniversitesi
362. Arş. Gör. Gülce Çetiner, Ege Üniversitesi
363. Arş. Gör. Gülşah Gülen, ODTÜ
364. Arş. Gör. Günce Sabah Eryılmaz Bahçeşehir Üniversitesi
365. Arş. Gör. Güneş Gümüş, Ankara Üniversitesi
366. Arş. Gör. Güneş Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi
367. Arş. Gör. İbrahim Gündoğdu, ODTÜ
368. Arş. Gör. İnan Özdemir Taştan, AÜ. İletişim Fakültesi
369. Arş. Gör. Mehtap Tosun, ODTÜ
370. Arş. Gör. Mühdan Sağlam, Ankara Üniversitesi
371. Arş. Gör. Nalan Ova, Selçuk Üniversitesi
372. Arş. Gör. Nisan Kuyucu, Ankara Üniversitesi
373. Arş. Gör. Nuri Yeşilyurt, Ankara Üniversitesi
374. Arş. Gör. Özgen Yalçın, Adnan Menderes Üniversitesi
375. Arş. Gör. Özgür Bal, ODTÜ
376. Arş. Gör. Rana Gürbüz, YYÜ
377. Arş. Gör. Safiye Ateş Durç, Ankara Üniversitesi
378. Arş. Gör. Seçil Doğuç, Galatasaray Üniversitesi
379. Arş. Gör. Sedat Yağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi
380. Arş. Gör. Selim Heper, ODTÜ
381. Arş. Gör. Selin Pelek, Galatasaray Üniversitesi
382. Arş. Gör. Sercan Kıyak, Muğla Üniversitesi
383. Arş. Gör. Serkan Günay, ODTÜ
384. Arş. Gör. Sıdıka Akdeniz, Şırnak Üniversitesi
385. Arş. Gör. Sipan Aslan, ODTÜ
386. Arş. Gör. Sümercan Bozkurt, ODTÜ
387. Arş. Gör. Şefik Özcan, Artuklu Üniversitesi
388. Arş. Gör. Uğur Yağan, Ankara Üniversitesi
389. Arş. Gör. Utku Özmakas, Hacettepe Üniversitesi
390. Arş. Gör. Ülkü Ay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
391. Arş. Gör. Ümit Sönmez, London School of Economics and Political Science, Londra
392. Arş. Gör. Yasin Durak, Ankara Üniversitesi
393. Arş. Gör. Yektanurşin Duyan, Mardin Artuklu Üniversitesi
394. Arş. Gör. Yusuf Avcı, Bartın Üniversitesi
395. Arş. Gör. Zehra Yılmaz, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi
396. Arş. Gör. Zeynep Arıkanlı, Galatasaray Üniversitesi
397. Arş. Gör. İlker İnmez, Kocaeli Üniversitesi
398. Uzm. Duygu Abbasoğlu, Anadolu Üniversitesi
399. Uzm. Galip Deniz Altınay, Mersin Üniversitesi
400. Berk Esen, Cornell Üniversitesi, Doktora
401. Birol Dinçel, MSGSÜ, Doktora
402. Burak Gürel, Johns Hopkins Üniversitesi, Doktora
403. Burcu CINGAY, Boğaziçi Üniversitesi, Doktora
404. Demir Demiroz, ODTÜ, Doktora
405. Emine Sarikartal, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Doktora
406. Esra Sarioglu, Binghamton Üniversitesi, Doktora
407. Ezgi Dogru, York Üniversitesi, Doktora
408. Gözde Orhan, Boğaziçi Üniversitesi, Doktora
409. İdil Çetin, Galatasaray Üniversitesi, Doktora
410. İhsan Ercan Sadi, New York Üniversitesi, Doktora
411. K. Onur Unutulmaz, University of Oxford
412. Ozan Değer, Ankara Üniversitesi, Doktora
413. Önder Küçükural, Sabancı Üniversitesi, Doktora
414. Özgür Balkılıç Wilfrid Laurier University, Doktora
415. Özgür Sevgi Göral, EHESS, Doktora
416. Saliha Yazgaç, ODTÜ, doktora
417. Yağmur Ceylan Uslu, Galatasaray Üniversitesi, Doktora
418. Yonca Güneş YÜCEL, MSGSÜ, Doktora