Özel Sayı – Gezi ile Gelen En Uzun Haziran Sözü Aşan İçerik

OzelSayi KapakSayı Editörleri: Mustafa Kemal Coşkun, Çağrı Kaderoğlu Bulut, Yasin Durak

Bu Sayıda: Hic Rhodus Hic Salta!
“Homo sum, humani nihil a me alienum puto”
Kurtuluş yok tek başına!
Mustafa Kemal Bayırbağ
Haziran Günleri
Mustafa Bayram Mısır
Haziran İsyanı’nın İki Temel Dinamiği Üzerine
İbrahim Gündoğdu
Faiz Lobisi Argümanı Neyi Anlatıyor?: Gezi Direnişi, Hükümetin Karşı Atağı ve Büyük Sermaye
Ümit Akçay
AKP’nin “Destan Yazan” Polisi: Sınıf Aygıtı mı Dediniz?
Çağlar Dölek
Kurtarılmış Haziran: Şantaj Ekonomisinin Çöküşü
Cengiz Ekiz
“Burası Orası değil Artık Efendi!”: Haziran Direnişi ve Yeni Durum
Cenk Saraçoğlu
Direniş ve Medya: Gözümüzün İçine Baka Baka…
Gökhan Bulut
Hegemonya Krizine Geri Dönülürken Tarihsel Momentin Gerekleri
Ali Ekber Doğan
Haziran İsyanı: Paranteze Alınamayacak Kadar Fazla
Ali Rıza Güngen
Haziran İsyanı’nı Futbol Taraftarlığıyla Anlamaya Çalışmak: Deşarj mı? Şarj mı? Yoksa Hayat mı?
Berkay Aydın
Mesele Mevcudiyet Kavgası: Gezi ve Barış Mücadelelerini Ortaklaştırmak
Burcu Şentürk
Gezi Direnişi Bağlamında Başka Bir Siyasallığın Olanaklılığı Üzerine
Deniz Parlak
Gezi Parkı İsyanı: Eylem, Özgürlük ve Kamusallık Üzerine Ulusötesi Sorular
Emre Arslan
“Direndik, İçimizdeki Ölü Vatandaşı Kürtajla Aldırdık”
Fuat Ercan
Gezi Direnişi ile Kurulan Otantik Kamusallık ve Dayanışma Ruhu
Güven Gürkan Öztan
Dersim’in ‘Sönük’ Haziranı’ndan Haziran İsyanı’na
Ş. Gürçağ Tuna
Kısmîlik ve Bütünlük: Gezi Parkı’na İlişkin Aklımdan Geçenler
Mehmet Okyayuz
Kentin Şarkısına Eşlik Etmek: İtiraz, İsyan, Direniş
Polat S. ALPMAN
Adına Layık Bir Sosyal Bilimin “Gezi” Gündemleri
Vefa Saygın Öğütle
Gezi Parkından Doğan Parklar: İzmit Cumhuriyet Parkı
Ayşegül Kanbak – Makbule Şiriner Önver
Otonomi: Vakti Gelmiş Bir Düşünce mi?
Jérôme E. Roos (Çev.: Akın Sarı)