13. Sayı – Çağdaş Marksist Akımlar

Kış 2005

Editörler Kurulu: Burak Gürel, Cenk Saraçoğlu, E. Ahmet Tonak, Erkal Ünal, Fatih Yaşlı, Mustafa Bayram Mısır, Nazım Güveloğlu

Bu Sayıda

Yeniden Yapılanmaya Dair

Anglo-Sakson Marksizminin Ana Hatları
Alex Callinicos

Batı Marksizminin Sınırları ve Ötesi: Debord ve İdeoloji Sorunsalı?
Bülent Batuman

Yuvarlak Masa: Batı Marksizmi Üzerine
Galip Yalman-Metin Çulhaoğlu-Sungur Savran

Sosyalizm Nedir?
Michael Lebowitz

Alternatif Küreselleşme Hareketinin Reddiyeciliği ve Ütopyası
Michael Löwy

Ekolojik Bir Marksizm Hakkında Düşünceler
Joel Kovel

Aijaz Ahmad ile Röportaj

Wolfgang Fritz Haug’un “Çoğulcu Marksizm” Önermesi veya Kuramın ve Siyasetin Mistikleştirilmesi
Doğan Göçmen

Macaristan’da Marksizm ve Yeni Sol
Ateş Uslu

Derdini Söylemeyen Teori Bulamaz: Dört Marksist Eserin Öğrettikleri
E. Attila Aytekin-Emre Arslan

Pozitivist Marksizm ve Felsefi-Politik İçerimleri
Vefa Saygın Öğütle

Paul Sweezy ile Görüşme

Direniş Tezleri
Daniel Bensaid

Ortodoks Marksizm Nedir ve Bugün Niçin Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Önemlidir?
Stephan Tumino

Kitap Tanıtımı
Özdeşliğe Saldırı Olarak Eleştiri
Ali Rıza Güngen

Kaplanın İninde: Sosyalist Gündeliklik Mao Sonrası Çin’de
Harry D. Harootunian

Kısa Bir İnternet Kaynakçası

Selahattin Hilav’ın Güzel Anısına: “Kendi Yolunda Yalnız İlerlemek, Filozof Olmanın Özüdür”
Güçlü Ateşoğlu