15. Sayı – Marksizm ve Ölçek Sorunu

Yaz 2006

Editörler Kurulu: Hülya Kendir, İbrahim Gündoğdu, Koray Yılmaz, Mustafa Kemal Bayırbağ, Selime Güzelsarı, Tarık Şengül

Bu Sayıda

Mekân, Ölçek Sorunu ve Marksizm

Jamie Gough ile Söyleşi

Ölçek Yaklaşımının Kentler ve Bölgelerin Yükselişinin Açıklanmasındaki Katkıları Üzerine
Mustafa Bayırbağ

Realist Mekânsal Soyutlama? Eleştirel Gerçekçi Coğrafya İçinden Bir İddiaya İlişkin Marksist Gözlemler
John Michael Roberts

Değişen Sınıf İlişkileri, Değişen Ölçek: Ölçek Politikalarında Çeşitlilik ve Çelişki
Jamie Gough

Küresel Evsizlik: Ölçeğe İlişkin Uygulamalar
Neil Smith

Sınıfsal Bir İlişki ve Süreç Olarak Ölçek: Kamu İhale Yasası
Fuat Ercan-Şebnem Oğuz

Eleştirel Bir Kalkınma Anlayışına Doğru: Ölçek Sorunu Bağlamında Kalkınmayı Yeniden Düşünmek
Koray R.Yılmaz

Marksizm’in Öteki Ölçek Tartışması: “Tek Ülkede Sosyalizm” mi, Dünya Devrimi mi?
Sungur Savran

Trotskiy, Sürekli Devrim ve Doğu Avrupa
Ateş Uslu

Emperyalizm Kuramları ve Sermayenin Uluslararasılaşması
Özgür Öztürk

Ölçeğin Sınırları? Ölçeksel Yapılaşma Üzerine Metodolojik Düşünceler
Neil Brenner

Devlet, Ölçek ve Hane: Ölçek Üzerine Düşünmenin Sınırları? Brenner’a Bir Yanıt
Sallie A. Marston-Neil Smith

Çalışma Adaları ve Marston/Brenner Tartışması: Daha Bireşimli Bir Eleştirel Beşeri Coğrafyaya Doğru
Mark Purcell

Dosya Dışı Yazılar

Kapitalizm, İletişim ve Kalkınma
Ali Murat Özdemir-Gamze Yücesan-Özdemir-Mete Yıldız

Kitap Tanıtımı

Franco Moretti’nin “Büyübozumu”
Nurçin İleri