İnşaat Sanayiiinde Uluslararasılaşma ve Sermayeler Arası İlişkiler / Elvan Gülöksüz

19. Sayı – Türkiye’de Sermaye: 1990′lardan Bugüne Temel Eğilimler ve Stratejiler

Editörler Kurulu: Ebru Deniz Ozan, İbrahim Gündoğdu, Nuray Ergüneş, Fuat Ercan, Metin Altıok, Pınar Bedirhanoğlu

İnşaat Sanayiiinde Uluslararasılaşma ve Sermayeler Arası İlişkiler / Elvan Gülöksüz (indirmek için tıklayın)