Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde Türkiye Banka Reformu ve Finans Kapital-içi Yeniden Yapılanma / Derya Gültekin-Karakaş

19. Sayı – Türkiye’de Sermaye: 1990′lardan Bugüne Temel Eğilimler ve Stratejiler

Editörler Kurulu: Ebru Deniz Ozan, İbrahim Gündoğdu, Nuray Ergüneş, Fuat Ercan, Metin Altıok, Pınar Bedirhanoğlu

Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde Türkiye Banka Reformu ve Finans Kapital-içi Yeniden Yapılanma (indirmek için tıklayın)