16. Sayı – Gündelik Hayat ve Emek Süreçleri

Güz 2007

Editörler Kurulu: Besime Şen, Bülent Batuman, Nazır Kapusuz, Nevra Akdemir, Sinan Yıldırmaz, Tolga Tören

Bu Sayıda

Hrant Dink’in Ardından
Tolga Tören

Üretken Emek ve Üretken Olmayan Emek: Bir Açıklığa Kavuşturma ve Sınıflandırma Denemesi
Sungur Savran, E. Ahmet Tonak

Lukács’ın Ontoloji’sinde Emek ve Gündelik Yaşam
Ateş Uslu

Arzuları Sömürgeleştirmek: Arzu Endüstrilerindeki Satılık Bedenler, Sömürü ve Güvencesizlik
Anna M. Agathangelou

Mekan Üretimi ve Gündelik Hayatın Birikim ve Emek Süreçleriyle İlişkisine Kayseri’den Bakmak
Ali Ekber Doğan

İşportacılıkta Enformel İlişki Ağları ve Emek Sürecinin Eşitsiz Gelişmesi: “Bursa Örneği”
Işın Ulaş Ertuğrul

Emek Süreçlerinde Taşeronluk ve Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği
Nevra Akdemir

Türkiye’de 1988-2004 İstihdam Eğilimlerine Genel Bakış
TABLOLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Koçak

Ekmeğin Yokluğunu Bilirim, Kıtlığı Gördüm: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Kentsel Alanlarda Emekçiler
Can Nacar

Donald Quataert ile Söyleşi-Osmanlı-Türkiye Emek Tarihi Çalışmaları Üzerine
Can Nacar-Gülhan Balsoy

Dosya Dışı Yazılar

Sermaye ve Yöntem
Christopher J. Arthur

Niçin Bir Marksistim?
Karl Korsch

Marksizmi Aşarken Ne Neye Hizmet Eder?
E. Ahmet Tonak

Konferans Değerlendirmesi

Dönüştüreceğini Bilmek: Tarihsel Materyalizm Konferansı Üzerine Kısa Değinmeler
Fuat Ercan

Kitap Tanıtımı
Sınıfla Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Noktası : Ücretli Ev Emeği
Melda Y. Öztürk-Nuray Ergüneş

Merhaba Fabrika
Sinan Alçin