24. Sayı – Güncel Toplumsal Mücadele Deneyimleri

2010/03

Sayı Editörü: Nevra Akdemir

Bu Sayıda

Güncel Toplumsal Mücadeleler: Dersler

TEKEL Direnişi
Sevim Yoleri – Ulaş

50/D’ye Karşı Araştırma Görevlileri
Levent Dölek

Halkın Hakları Forumu
Umar Karatepe

Dev-Sağlık-İş Mücadelesi: “Sağlıkta Taşeron Olmaz, İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz!”
Özay Göztepe

“Çevre sorunu sınıf sorunudur, sermayeye bırakılamaz”
Gaye Yılmaz

“Bütün renkler kirleniyordu…” Praksis’ten Kaçış Sürecinde Su Hakkı Mücadeleleri
Gaye Yılmaz

Sendikal Hareket ve Feminizm: Dayanışmanın Ötesi
Elif Gazioğlu

Kentsel Politikada Yeni Biçim Arayışları: 2009 Yerel Seçimleri ve Ankara’da “Belediye Yönetimlerinde Saltanata Son” Kampanyası
Bülent Batuman, Tezcan Karakuş Candan

Pozitivist-Marksist Sınıf Kavrayışı ve Sınıf Deneyimlerindeki Açmazları
Vefa Saygın Öğütle

Otoriterizm-Özgürlükçülük Gerilimi Bağlamında Mekân, Hegemonya ve Strateji
F. Serkan Öngel, Kurtul Gülenç

“En Eski” ve “En Yeni” İletişim Medyası: “İnsan”
Serdar Öztürk

Türkiye–AB İlişkileri Ekseninde Sermayenin Tercihleri ve Kıbrıs
Emine Tahsin

Demokrasi ve Diktatörlük: Devletin Amaç ve Araçları
Werner Bonefeld

Maddeci Bir Tarih Anlayışına Doğru
Erdem Sönmez

Sınıfa, Mücadeleye ve Bilince Dair Bir Kitap: Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği
Eren Buğlalılar