17. Sayı – Tarih Yazımı 1

Kış 2007

Editörler Kurulu: Ateş Uslu, Attila Aytekin, Burak Gürel, Fatih Yaşlı, Ferdan Ergut, Fuat Özdinç, Güçlü Ateşoğlu, Sinan Yıldırmaz

Sevilay Kaygalak’ın Ardından

Bu Sayıda

Milliyetçilik(ler) Sempozyumunun Ardından…

Kır, Kent ve Kapitalizme Geçiş: Bursa Örneği
Sevilay Kaygalak

Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar
Şebnem Oğuz

Türk Dış Politikasının Tarih Yazımında Soğuk Savaş ve Türkiye-SSCB İlişkileri
Cenk Saraçoğlu

Köylüler Savaşı ve Thomas Münzer Tarihyazımında Temel Gelenekler ve Marksist Yol İzleri
Vefa Saygın Öğütle

İki Tartışmanın Işığında Macaristan’da Tarihyazımı (1945-1956)
Ateş Uslu

Tarihin Bir Öğesi Olarak Tarihyazımı: Ev-Eksenli Çalışma Örneğinde Bazı Değinmeler
Dilek Hattatoğlu

Tarihsel Bilginin Özgüllükleri: Zaman ve Patikaya Bağımlılık
Ferdan Ergut

Benjamin, Tarih (Felsefesi) Üzerine Tezler ve Tarih Yazımı
B. Erdağı – M. Evren Dinçer

Marx ve Özgürlük
Terry Eagleton

Kitap Eleştirisi

Balkan Ekonomileri 1800-1914: Kalkınmasız Evrim (Michael Palairet)
E. Attila Aytekin

Bir Süreklilik ve Kopuş Tartışması: Emperyal Tahakküm Biçimleri ve Modernleşme İdeolojisi
İlker Cörüt