9. Sayı – Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Türkiye’de Kapitalizmin Yeniden Yapılanması ve Devletin Değişen Rolü

Kış – Bahar 2009

Sayı Sorumlusu: Demet Dinler

Bu Sayıda

Türkiye’de Güçlü Devlet Geleneği Tezinin Eleştirisi
Demet Dinler

Günümüz Türkiye’sinde Devlet-Hakim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir Çerçeve Denemesi
Zafer Yılmaz

Uluslararası Çerçeve
Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye
Birgül Ayman Güler

Küresel Kapitalizmin “Anayasası”: GATS
Selime Güzelsarı

“Düzenleyici Devlet Düzenlenirken”: OECD Türkiye Raporu Üzerine Eleştirel Bir Çözümleme
Sonay Bayramoğlu

Küreselleşme, Apolitikleştirme ve “Modern” Ekonomi Yönetimi
Peter Burnham

Yerel ve Sektörel Gelişmeler
Yerel Devlet Sorunu ve Yerel Devletin Dönüşümünde Yeni Eğilimler
H. Tarık Şengül

Enerji Sektöründe Özelleştirme: Rekabetçi Bir Piyasada Yönetişim mi?
Faruk Ataay

Türkiye’de “Devletin Mali Krizleri”
Yiğit Karahanoğulları

Küreselleşen Tarım ve Türkiye’de Tarım Reformu
Hülya Kendir

1980’den Günümüze Sağlık Politikaları
Ata Soyer

Yoksulluğun Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakkı
Murat Özveri

Kemal Derviş Mit(leştirmes)ini Tersinden Okumak
Yücel Demirer ve Özgür Orhangazi

Devlet Kuramı
Kapitalizmin Krizi ve Devlet Kuramı: Bob Jessop Üzerine Bir Değerlendirme
Attila Güney

Devlet Tartışmaları
Simon Clarke

Devlet ve Gündelik Mücadele
John Holloway

Forum Değerlendirmesi
Üçüncü Dünya Sosyal Forumu: İzlenimler, Değerlendirmeler
Cem Somel ve Gökhan Atılgan