20. Sayı – Maddeci Feminizim

2009/02

Editörler Kurulu: Demet Özmen, Nevra Akdemir

Bu Sayıda

Cinsiyete Dayalı İşbölümü ve Cinsiyetin Toplumsal ilişkileri
DANTELE KERGOAT

Türkiye’de Sosyalist Feminizme Kaktüs’ten Bakmak
HÜLYA OSMANAĞAOĞLU

Fransa’da Sosyalist Kadın Hareketinin Temelleri ve Flora Tristan
ATEŞ USLU

Toplumsal Yeniden Üretim ve Cinsiyetlendirilmiş Bir Politik Ekonominin İnşası
ISABELLA BAKKER

Kadın Emeği Nasıl Değersizleşir?
REYHAN ATASÜ TOPÇUOĞLU

Ataerkillik ve Enformel Emek: Konfeksiyon Atölyelerinde Ücretsiz Aile İşçileri
SANİYE DEDEOĞLU

Tarihsel Süreçte Üretimde Kullanılan Teknoloji ile Ücretli Kadın Emeği İlişkisi
ECE KOCABIÇAK

İş Hukukunun Ekonomi Politiği için Teorik Bir Geri Plan Denemesi
ALİ MURAT ÖZDEMİR

Kitap Tanıtımı
Eşitlikçi Toplumlar Üzerine
ÖZGÜR MUTLU ULUS