10. Sayı – Kapitalizm ve Demokrasi

Yaz – Güz 2003

Sayı Sorumlusu: Sonay Bayramoğlu

Bu Sayıda

Eşitlik Körü “Demokratikleşme” Programlarının Eleştirisi
Metin Özuğurlu

Marx ve Sivil Toplum
Mehmet Yetiş

Hegemonya ve Sivil Toplum: Kamusallık Kavramı Üzerine Eleştiri-ötesi Düşünceler
Alex Demirovic

Kapitalizm ve Demokrasi: İlişki ve İlişkisizlikler Üzerine Bir Deneme
Metin Çulhaoğlu

‘Gerçek Demokrasi’ Olanağı: Paris Komünü
Mustafa Bayram Mısır

Marksizm ve Demokrasi
Richard Wolff

Tarihsel Süreçte Azgelişmişlik ve Demokrasi
Faruk Ataay

Özgürlük ve Eşitlik: Ekonomi Politik Boyut
Kadınların Emeğini Görünür Kılmak: Marx’dan Delphy’ye Bir Ufuk Taraması
Gülnur Acar-Savran

Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları?
İşaya Üşür

Sermaye İmparatorluğu
E. M. Wood

Özgürlük ve Eşitlik: Hukuksal Boyut
Karl Marx’ın Ahlak Felsefesi ve Adalet Teorisiyle olan İlişkisi Üzerine
Doğan Göçmen

Tarihsel Deney: Ekim Devrimi Sonrası Sovyet Hukuk Kuramının Oluşumu
John N. Hazard

Devlet Kuramı
Devlet Tartışmaları (II)
Simon Clarke

Kongre Değerlendirmesi
Kısmi Bir Kongre Değerlendirmesi: İkinci Salon’da Dört Uzun Gün
A. Ekber Doğan

Atölye Çalışması Değerlendirmesi
Devlet ve Küreselleşme, Almanya ve Türkiye’den Perspektifler
Berksoy Bilgin

Kitap Tanıtımı
Geçiş Süreci: Piyasa Yoluyla Demokrasi mi? Otoriter Kapitalist Dönüşümle Gerçekleşen Mülksüzleşme mi?
Demet Dinler

Ellen Meiksins Wood’un Siyasal Marksizm Çağrısını Niçin Dikkate Almalıyız?
Zafer Yılmaz

Sivil Toplumun Eleştirisinden Sosyalist Demokrasi Kuramına: “Sivil Toplum ve Ötesi”
Ateş Uslu