18. Sayı – Tarih Yazımı 2

Güz 2008

Editörler Kurulu: Ateş Uslu, Attila Aytekin, Burak Gürel, Fatih Yaşlı, Ferdan Ergut, Fuat Özdinç, Güçlü Ateşoğlu, Sinan Yıldırmaz

Bu Sayıda

Ellen Meiksins Wood ile Söyleşi
Şebnem Oğuz, Aylin Topal

Demokrat Parti ve Dönemi: Sol Tarihyazımında “Kayıp” Zamanın İzinde
Sinan Yıldırmaz

Macaristan, 1918-1919: Burjuva Devriminden Proletarya Diktatörlüğüne Geçiş ve Kont Mihály Károlyi
Ateş Uslu

Totalitaryen Paradigma’dan Post-Revizyonizme: Sovyet Rusya Tarihçiliğinde Yeni Gelişmeler
Yiğit Akın

Marksist Tarih Kuramında Ne Yaşar Ne Yaşamaz?
Vivek Chibber

Marksizmde Siyasal Strateji Sorunu: Marx’tan Komintern’e
Mustafa Şener

Immanuel Wallerstein ve Marksizm
Güllistan Yarkın

Önce Söz (mü?) Vardı: Yapısalcılık, Postyapısalcılık ve Tarih
Mustafa Kemal Coşkun

Modernliğin Gerilim ve İmkânları: Gerçekçilik ve Avangardizm Tartışması İçinde Benjamin ve Lukács
Kubilay Hoşgör

Devletçilik, Yeni Kurumsalcılık ve Marksizm
Paul Cammack

Kapitalizmin Psikanalitik Tedavisi Mümkün mü?
Ebru Alp

Karl Marx: Tamamlanmamış Çalışmanın Bütünsel Tılsımı
Marcello Musto

ve EKİ SEVİLAY’A ARMAĞAN-ANI KİTABI