Eski Sayılar

Praksis’in baskısı tükenmemiş eski sayılarını Dipnot Yayınları’ndan isteyebilirsiniz.
İletişim: dipnotkitabevi@yahoo.com – 0 312 4192932

43 2017/1

Tarım Sorunu

42 2016/3

Simgesel Siyaset

41 2016/2

Laikliği / Sekülerizmi Yeniden Tartışmak

40 2016/1

2000’ler Türkiyesi’nde Devlet, Şiddet ve Zor

39 2015 /3

Büyük Felaket Büyük Suç: 100 Yıl Sonra Ermenilerin 1915’i

38 2015/2
Borçlan(dır)ma ve Türkiye’de Borçluluk

37 2015/1
Türkiye’de Siyasal Rejim Tartışmaları

35-36 2014/2-3
Türkiye’de Sağın İdeolojik Haritası

34 2014/1
21. Yüzyılda Direnişler

33 2013/3
Küresel Kapitalizmin Kıskacında Eğitim: Anlama ve Mücadelenin Neresindeyiz?

32 2013/2
“Orta” Sınıf?

2013 Özel Sayı
Gezi ile Gelen En Uzun Haziran Sözü Aşan İçerik

30-31 2012-2013
2000′li Yıllarda Türkiye’de Kamu Politikaları

29 2012/02
Tarih, Sınıf ve Coğrafya Ekseninde Kürt Meselesi/Dinamiği-II

28 2012/01
Tarih, Sınıf ve Coğrafya Ekseninde Kürt Meselesi/Dinamiği-I

27 2011/03
Yeniden Gramsci: Hegemonya, Devlet ve Yeniden Devrim Sorunu

26 2011/2
Siyasal İslam, İktidar ve Hegemonya 

25 2011/1
 Ekolojik Krize Yanıtlar

24 2010/3
Güncel Toplumsal Mücadele Deneyimleri

23 2010/2
Liberalizm: Tarihte, Kuramda, Türkiye’de

22 2010/1
Günümüz Krizinin Tarihsel ve Toplumsal Özgünlükleri

21 2009/3
Gündeme Bakmak: Neoliberalizmin Ötesinde

20 2009/02
Maddeci Feminizm

19 2009/01
Türkiye’de Sermaye: 1990’lardan Bugüne Temel Eğilimler ve Stratejiler

18 Güz 2008
Tarih Yazımı 2

17 Kış 2007
Tarih Yazımı 1

16 Güz 2007
Gündelik Hayat ve Emek Süreçleri

15 Yaz 2006
Marksizm ve Ölçek Sorunu

14 Kış-Bahar 2006
Latin Amerika Dersleri:
Neoliberalizm, Krizler ve Toplumsal Mücadele

13 Kış 2005
Çağdaş Marksist Akımlar

12 Güz 2004
Türkiye’de Siyasi Partiler

11 Kış-Bahar-Yaz 2004
Uluslararası İlişkilerde Hegemonya Mücadelesi

10 Yaz-Güz 2003
Kapitalizm ve Demokrasi

9 Kış-Bahar 2003
Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye:
Türkiye’de Kapitalizmin Yeniden Yapılanması ve Devletin Değişen Rolü

8 Güz 2002
Sınıf Tartışmaları

7 Yaz 2002
Küreselleşme, Emperyalizm: Ne Yapmalı, Nasıl Direnmeli?

6 Bahar 2002
Türkiye’de Sosyalizmin Maddi ve Düşünsel Kaynakları

5 Kış 2002
Türkiye: Tarihsel Süreçler ve Sınıf İlişkileri

4 Güz 2001
İletişim, İdeoloji ve Kültür Sorunları

3 Yaz 2001
Sosyal Bilimlerde Yöntem

2 Bahar 2001
Kent ve Kapitalizm

1 Kış 2001
Tarihsel Materyalizmin Güncelliği